S flétničkou za písničkou - S flautičkou za pesničkou

Projekt je zaměřený na rozvoj hudebních schopností dětí nejmladšího školního věku, při kterém získávají instrumentální dovednosti zábavnou formou. Žáci se učí používat různé hudební nástroje, zvláště zobcovou flétnu, vytváří si ke hře svou učebnici s notovým zápisem s využitím jednoduchých dětských a lidových písní, básniček a říkadel, které výtvarně dotváří podle své fantazie. Projekt tímto podporuje rozvoj čtenářské gramotnosti, seznamuje s národními autory české a slovenské dětské literatury, rozvíjí komunikační schopnost dětí a obohacuje jejich slovní zásobu.

Latest updates

excelfiletwo-foldersframe-landscapegraphpaintpdf-file-format-symbolpicturepowerpointvideo-camerawordzip-compressed-file-format-interface-symbol
user