Mobilita 16.-20.5.22 v Siviciach

 • Pondelok 16.5.2022 

  Aktivita 1: Žiacke prezentovanie - predstavenie školy, mesta a predstavenie enviroprogramu, ktorý sme na škole zaviedli. V prírodovednej učebni zasa Sivické deti predstavili svoje pestovateĺské postupy, vysvetlili, ako na škole triedia odpad a aké majú skúsenosti s vermikompostovaním. 

    

    

    

   

  Aktivita 2: Workshop -  Klíčime  a pestujeme mikrozeleninu 

  Žiaci pod vedením učiteliek naučili Siviciké deti, ako sa pestujú klíčky v klíčiacich pohárok a pestuje mikrozelenina vo výsevných miskách. 

    

  Utorok 17.5.2022  Vedecký deň

  Žiaci absolvovali terénny kurz vzorkovania vodného a atmosférického prostredia pod vedením vedcov z Ústavu výskumu globálnej zmeny AVČR a Masarykovým univerzitným centrom Recetox. 

   

  Streda 18.5.2022

  Aktivita: Exkurzia do výroben biočajov, Parky v Lednici, plavba loďou a pozorovanie života pri vode

  Čejkovice, výrobňa biočajov Sonnentor nás očarila už pri vstupe úžasnou vôňou bylín. Vo vorkshope sme spoznali mnoho liečivých bylín, dozvedeli sme sa, ako sa pestujú, zbierajú a sušia. Vo výrobni sme pozorovali proces výroby čajov. Nakoniec sme si v ďalšom workshope vyskladali vlastnú poznávaciu sadu liečivých čajov. 

    

    

  Lednice, prešli sme si spolu zámocký park, pozorovali rastliny a byliny vo výsadbe, užívali sme spev vtákov a relaxovali. Potom sme absolvovali plabu loďu a pozorovali prírodne spoločenstvo riek a potokov. 

     

     

  Štvrtok 19.5.2022 

  Aktivita: Vyučovacie hodiny - Český jazyk, Matematika s informatikou, Prírodoveda 

   

  Piatok 20.5.2022

  Aktivita: Monitoring získaných vedomostí, zručností a skúseností - Záverečný kvíz

  V záverečnom kvíze, ktorý sa skladal z 25 otázok s výberom možností ABCD, 2 úlohy s voľnou odpoveďou a 3 úlohy praktického charakteru, si žiaci zmerali sily a hlavne si otestovali, čo všetko sa naučili. Každý Slovenský žiak mal svojho Českého poradcu. Okem toho mohol využiť žolíka áno - nie a nápovedu. 

  Úspešnosť v kvíze bola vyhodnotená a keďže všetci dosiahli úspešnosť viac ako 60%, získali certifikát o účasti s potvrdením o úspešnosti absolvovanej mobility.