New Generation Old Games

twinspace-logo

Our project was created to transfer old games to new generations. In this project, children will be taught outdoor games played in ancient times. Thanks to the project, the games played in ancient times will not be forgotten, the intangible cultural heritage will be preserved. Thanks to the project, people will have the opportunity to get to know different cultures. Projemiz eski oyunları yeni nesillere aktarmak için oluşturuldu. Bu projede çocuklara eski çağlarda oynanan açık hava oyunları öğretilecek. Proje sayesinde eski çağlarda oynanan oyunlar unutulmayacak, somut olmayan kültürel miras korunmuş olacak. Proje sayesinde insanlar farklı kültürleri tanıma fırsatı bulacak.

Latest updates