Pavasara vēstneši

Porjekta ietvaros skolēni vēros dabā notiekošās pārmaiņas, pilnveidos rakstītprasmi, veidojot aprakstošās mīklas par pavasara vēstnešiem, kā arī izpētīs dabā notiekošās pārmaiņas, tās piefiksējot fotogrāfijās. Apgūs prasmes strādāt ar piedāvātajiem IKT rīkiem.

Latest updates