Μικρά σύγχρονα παραμύθια και ιστορίες για την προσφυγιά.

twinspace-logo

Το έργο μας προσεγγίζει τα σύγχρονα φαινόμενα γύρω από τα δικαιώματα των παιδιών και τη στέρησή τους. Μας απασχόλησε το προσφυγικό ρεύμα και οι Ευρωπαϊκοί και διεθνείς θεσμοί, πχ. UNHCR, UNICEF. Σκοπός μας είναι να τεθούν οι γνωστικές, συναισθηματικές, κοινωνικές και επικοινωνιακές βάσεις για μια ενημερωμένη, ισότιμη και εμποτισμένη με κοινωνικές αξίες «κοινότητα συμμαθητών/τριών», που να λειτουργήσει ως πλαίσιο υποδοχής για τα προσφυγόπουλα στο μέλλον. Στόχοι είναι η αποδοχή της διαφορετικότητας και η ενσυναίσθηση. Επίσης, βαρύτητα δόθηκε στη χρήση των ΤΠΕ, τόσο στη δημιουργία, όσο και στην επικοινωνία και διάχυση του έργου μας.

Latest updates