ŞEFKATLİ İLETİŞİM DİLİ (ŞİDİ)/ COMPASSIONATE COMMUNICATION LANGUAGE

twinspace-logo

Bu projede Şiddetsiz İletişimin ana ilkelerden olan Duyguları ve İhtiyaçları Öğrenci-Öğretmen-Veli üçgeninde çalışmayı hedefliyoruz. Amacımız karşımızdakini suçlamadan gerçek duygu ve ihtiyaçlarımızı dürüstlükle ifade etmeye yardımcı olan bu dili yaygınlaştırmaktır. In this project we aim to focus on Feelings and Needs which are two main principles of Nonviolent Communication by working in the triangle of Student-Teacher-Parent. Our aim is to generalise this language that helps to express our true feelings and needs with honesty ,not by blaming others.

Latest updates