ŞEFKATLİ İLETİŞİM DİLİ (ŞİDİ)

twinspace-logo

Bu projede Şiddetsiz İletişimin ana ilkeleri olan Gözlem, Duygular, İhtiyaçlar ve Ricaları Öğrenci-Öğretmen-Veli üçgeninde çalışmayı hedefliyoruz. Amacımız karşımızdakini suçlamadan gerçek duygu ve ihtiyaçlarımızı dürüstlükle ifade etmeye yardımcı olan bu dili yaygınlaştırmaktır. In this project we aim to focus on Observation, Feelings, Needs and Requests which are main principles of Nonviolent Communication by working in the triangle of Student-Teacher-Parent. Our aim is to generalise this language that helps to express our true feelings and needs with honesty ,not by blaming others.

Latest updates