DIGITAL LEARNING AND WATER SAVING

twinspace-logo

With our new eTwinning teachers, we will look for solutions to everyday life problems related to water saving using web2 tools. We will contribute to the digital skills of teachers and students. eTwinning e yeni katılan öğretmen arkadaşlarımız ile web2 araçlarını kullanarak su tasarrufu ile ilgili gündelik hayat sorunlarına çözümler arayacağız. Öğretmen ve öğrencilerin dijital becerilerine katkı sağlayacağız.

Latest updates