Всяко дете е специално

twinspace-logo

Обучение, прилагане и разпространение на Persona Dolls методология. Чрез дейностите по проекта ще обогатим задължителната образователна програма и релевантно съдържанието на активностите ще бъде добавена стойност в учебния материал. Този проект ще повиши квалификацията на учителите относно превенция на агресията в ранна училищна възраст.

Latest updates