MİNİKOLOGLARLA DOĞANIN DİLİ (THE LANGUAGE OF NATURE WITH MINICOLOGISTS)

MİNİKOLOGLARLA DOĞANIN DİLİ Doğayı , çevreyi, canlıların önemini anlayan, değer veren, duyarlı davranışlar sergileyen, doğru ve yaşantısal eğitimlerle iyi alışkanlıklar kazandıracağımız, doğadaki ritme ve döngüye ait bilgi ve deneyimler ile doğaya yönelik zeka gelişimini arttırmayı amaçladığımız Çocuklarımızın; hem geleceklerini hem de örnek davranışlar sergileyerek Bulunduğu çevreyi teşvik etmesi ve böylece çevresel sorumluluklarının farkında olan bir topluma dönüşeceğiz. We aim to increase intelligence development towards nature with the knowledge and experiences of the rhythm and cycle in nature, that we understand the nature, the environment, the importance of living things, that we value, exhibit sensitive behaviors, we will gain good habits with correct and experiential training. Our children; We will transform into a society that is aware of its environmental responsibilities by promoting both their future and the environment in which we live.

Latest updates