Kültür Elçisiyim-Cultural Envoy

Projemizde öğrencilerimizin kendi kültürlerini tanımasını-tanıtmasını, diğer kültürleri tanımasını, kültürel etkileşimin önemini kavramalarını, farklı kültürlere hoşgörülü olmalarını ve teknoloji becerilerini arttırmayı amaçlıyoruz. In our project, we aim to introduce our students to their own culture, to get to know other cultures, to understand the importance of cultural interaction, to be tolerant of different cultures and to increase their technology skills.

Latest updates