Scratch Jr - loome koos!

twinspace-logo

Projekti eesmärgiks on tutvumine lihtsa programmeerismisvahendiga iPadile - rakendusega Scratch Jr. Oma projektis lõimime mitmed õppeained ning projekti tulemusel valmivad animatsioonid erinevate õppeainete teemadel. Projektis osalevad Tartu Hiie kooli ja Metsküla algkooli 1.-3. klassi õpilased (10) ning 2 õpetajat.

Latest updates