Projektiplaan

 • EESMÄRGID

  Õpilane 
  * oskab teha animeeritud kaarte kasutades programmeerimiskäske
  * õpib kasutama programmi Tynker
  * teab sõbrapäeva kombeid
  * oskab kirjutada teemakohast tervitust
  * oskab luua visuaalselt tervikliku töö
  * teab autoriõigusi
  * oskab leida vabavaralist muusikat ja pilte
  * oskab luua juhendi programmi kasutamise kohta

  TÖÖ KÄIK

  Osalevad Martna Põhikooli ja Gustav Adolfi Gümnaasiumi õpilased ja matemaatikaõpetaja, klassiõpetaja
  jaanuar - märts 2016
  jaanuar - tutvustused,  sõbrapäevakombed, legendid
  veebruar - programmiga tutvumine, kaardi tegemine, autoriõigused, juhendi koostamine
  märts - kaartide vaatamine, hääletamine, kokkuvõtvad tegevused, tagasiside

  OODATUD TULEMUSED

  Valmis kaardid.
  Kaardi tegemise juhend Tynkeri keskkonnas