BİR DÜNYA MESELE ( A WORLD PROBLEMS)

Projemiz tüm dünyayı ilgilendiren sürdürülebilir kalkınma için küresel amaçlara yönelik öğrencilerde farkındalık yaratmak, tasarımlar yapmalarını sağlamak, problemlere yaratıcı çözümler üretmelerine olanak sunmak, birey olarak sorumluluk bilincini geliştirmek, onların bilime olan ilgilerini artırmak, ortaklarla aynı sorunlara karşı farklı bakış açıları geliştirmeleri ve işbirliği halinde Web 2.0 araçlarıyla destekleyerek proje çalışmalarımızı yürütmektir. Projemiz 10 haftalık bir süreyi kapsamaktadır.

Latest updates