"Czy wiesz, że ..... wynalazł to Polak?"

Projekt historyczny, skierowany do uczniów VI - VIII pt: "Czy wiesz, że ..... wynalazł to Polak?" - dotyczy poznania największych polskich wynalazków i ich odkrywców. Partnerzy realizując wspólne działania i aktywności poznają świat nauki i wpływu odkryć na życie ludzi. Postaramy się tak tworzyć zadania, aby w zespołach międzyszkolnych uczniowie pracowali z informacją i dzięki temu kształcili kompetencje kluczowe. Rezultatem końcowym projektu będzie stworzenie escape roomu, który może zostać wykorzystany w Dniu Nauki Polskiej - 19 lutego.

Latest updates