De Coruña para o mundo / From Coruña to the world

Dende a nosa escola, situada na Coruña, xunto ao océano Atlántico, gustaríanos desenvolver un proxecto sobre o noso patrimonio local, o que podemos visitar e experimentar na nosa cidade, como: edificios históricos, sitios simbólicos, gastronomía e festas locais, entre outros que poidan xurdir ao longo do proxecto. O obxectivo deste proxecto é concienciar sobre o noso patrimonio e, ao mesmo tempo, coñecer outras culturas e lugares. From our school, located in A Coruña, by the Atlantic ocean, we would like to develop a project on our local heritage, what we can visit and experience in our city, such as: historic buildings, symbolic sites, gastronomy and local festivities, among others that may arise along the project. The aim of this project is to promote awareness about out heritage and, at the same time, to get to know other cultures and places.

Latest updates