FİKİR ATÖLYESİ

Her çocuk özeldir ve içinde kapağının açılmasının beklediği bir hazine saklar. Eğer çocukların içinde sakladığı hazinenin kapağını açabilirsek her birinin farklı yetenekleri olduğunu görebiliriz. Biz yeteneklerimizi keşfettiğimizde her şey daha anlamlı bir hal alır. Fikir atölyesinde çocuklar toplumsal sorunları ele alarak araştıran sorgulayan ve fikirlerine hayat veren bireyler olarak toplumda bizde varız diyorlar. Öğrencilere hayallerini özgürce ifade edebilme ve ürün tasarlama imkanı sunacak olan fikir atölyesinde öğrencilerin yaratıcılık, girişimcilik, öz yeterlilik, eleştirel düşünme gibi 21.yüzyıl becerilerinin gelişimine katkı sağlanacaktır. Fikir atölyesinde her ay belirlenen farklı bir temadan yola çıkacak olan öğrenciler tasarım ve ürünlerini bir dergide toplayacaklardır. Böylece öğretme-öğrenme sürecini zenginleştiren, öğrencilerin bireysel farklılıklarını öne çıkaran ve olaylar arasında ilişki kurabilen bireylerin yetiştirilmesi gerçekleştirilecektir.

Latest updates