Benim sınfım

twinspace-logo

Projemiz teknoloji kullanımını yayğınlaştırmayı , Web 2.0 araçlarını geliştirmeyi amaçlamaktadır. Sunumlar yaparak topluluk karşısında konuşma becerisi geliştirecek. HEDEFLER *Öğretmenler arasındakı iletişimi ve işbirliğini güçlendirmek; * Öğrencilerin derse olan ilgisini arttırmak; *Derslerimizde teknoloji kullanımını yaygınlaştırmak; *Web 2.0 araçlarının kullanımı; *Derslerimizi daha eğlenceli hale getirmek; *Yaratıcı ve demokratik olmak; *İnterneti güvenli kullanmak; *Medya okuma yazarlığını geliştirmek *Kültürel ortaklığı vurgulayan çalışmalar yapmak.

Latest updates