Evdeki Fen(a) İşler

twinspace-logo

Modern dünyada hayatımızın her alanına girmeyi başaran teknoloji, aktif öğrenmenin en önemli destekçilerinden biridir. Aktif öğrenme ortamlarında öğrencinin 21. yüzyıl becerilerini kazandığı ve öğrenmenin üst düzeyde gerçekleştiği bilinmektedir. Salgın dolayısıyla eğitim alanında meydana gelen değişmeler sonucunda, uzaktan eğitimin daha bir önem kazandığı günümüzde aktif öğrenme eğitimde etkinliği ve verimliliği artırmanın önemli bir yoludur. Öğrenciler süreçte yaparak yaşayarak kalıcı öğrenmeler gerçekleştirirler. Bu projede öğretmenler, uzaktan eğitim sürecini yönlendiren bir rehber konumunda olacak, öğrencilere Web 2.0 araçlarını kullanma becerileri ile donanacak, etkinlik ve oyunlar sayesinde z kuşağı öğrencileri ile aynı dilde bir eğitim verme imkanı bulacaklardır.

Latest updates