Kudretli Türkler

twinspace-logo

Tarih bize sadece geçmişimizi anlatmaz. Geleceğimizi nasıl biçimlendirmemiz gerektiği konusunda da bize yol gösterir. İnsanoğlunun nasıl ilerlediğini, uygarlıkların nasıl geliştiğini, toplum ve aile yaşamımızın geçmişten bugüne kadar nasıl örgütlendiğini tarih bize anlatır. Bu bakımdan amacımız eskiden kurulan bütün türk devletlerini onların en kudretli serkerdelerini öğrencilere tanıtmakdır .

Latest updates