Ekotime Katıl Şehrini İnşaa Et

twinspace-logo

Projemizde problem durumu olarak doğanın korunması ve geri dönüşüm konuları seçilmiştir. Konular disiplinler arası yaklaşıma uygun bir şekilde proje içine entegre edilmiştir. Projede, doğanın korunması ve geri dönüşüm konularına dikkat çekmek için öğrencilerle birlikte hayali bir şehir kurulur. Hayali şehir için, tüm paydaşların fikirleri alınarak problem durumuna uygun bir isim belirlenir. Hayali şehirde insanlar doğaya ve geri dönüşüme gereken önemi vermemekte ve ekolojik denge bozulmaktadır. Öğrencilerden bu problem durumunu çözebilmek için öğretmenlerinin rehberliğinde ekotimler kurmaları istenir. Ekotimler ağaç dikimleri gerçekleştirecek, geri dönüşüm alanları oluşturacak, toplumu bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapacak, süreç içerisinde teknolojiyi etkin kullanarak web 2 araçlarıyla eğlenceli bir şekilde çalışacaklar. Öğrencilerin,, problem çözme becerilerinin geliştirildiği proje tabanlı öğrenme metodu ile projemizi 5 aylık bir bir süreç olarak planladık.

Latest updates