Δημιουργική Γραφή, Η Δύναμη του Άλλου

twinspace-logo

Μέσα από την έρευνα και τη λογοτεχνία οι μαθητές γνωρίζουν τα μεταναστευτικά και προσφυγικά ρεύματα διαχρονικά. Στη συνέχεια συνδημιουργούν τις δικές τους ιστορίες με τεχνικές Δημιουργικής Γραφής.

Latest updates