ÇOCUK GÖZÜYLE DİJİTAL MEDYA

Yaşadığımız dönem dijitalleşmenin hemen hemen tüm toplumu kapladığı bir dönemdir. Özellikle yaşanan küresel koronavirüs salgını nedeniyle fiziksel mekanlarda dolaşmanın yarattığı risk algısı yüksekliği nedeniyle sosyalleşme fiziksel mekanlardan çıkıp dijital araçlar eliyle sağlanan bir döneme dönüşmüştür. Eğitimin uzaktan eğitim modeli ile sağlanması da anaokul çağındaki çocuklardan onların ebeveynlerine kadar uzanan geniş bir kesimi dijitalleşmenin içine sokmuştur. Bu sayede çocuklarımız dijital araçlar ile daha çok içli dışlı olmakta ve dijital medya araçlarıyla daha çok vakit geçirmektedirler. Bu durum beraberinde bir takım da sorunlar getirmektedir. İşte bu projemizin amacı günümüzün 3-6 yaş grubundaki "dijital çocukları" dijital ortamdaki zararlı içeriklerden uzak tutmak, dijital medya araçlarının doğru kullanımını sağlamak, dijital medya da onların bilinçsel ve zihinsel gelişimine katkı sağlayacak içerikleri sunmak ve kaliteli vakit geçirebilinecek dijital etkinlik yapmaktır.

Latest updates