Всяко дете има свой път

  • Проектът "Всяко дете има свой път" се реализира от ДГ 184 "Мечо Пух" в рамките на програма Еразъм+, ключова дейност 1, с регистрационен номер 2020-1-BG01-KA101-078043. Той започва от 1 юни 2020 година и приключва на 31 май 2021.

    В рамките на проекта 6 педагогически специалиста от детската градина посещават структуриран курс за обучение на тема  "Интерактивни средства за съвременно обучение", който се провежда във Виена, Австрия. Обучението е ориентирано към използването на големи интерактивни средства в обучението на деца и ученици (интерактивни бели дъски, интерактивни дисплеи, вотинг системи и други). Учителите се запознават с тендециите в работата с такива средства и по-специално вотинг системите, които дават възможност да се проследи индивидуалното развитие на всяко едно дете.