Големите интерактивни изображения в детската градина

Този проект е създаден с цел да се подпомогне работата на учителите от ДГ 184 "Мечо Пух" и ДГ 65 "Слънчево детство" в реализацията на проекти по програма Еразъм+, ключова дейност 1, като се обособи общо интернет пространство за споделяне на опит и ресурсни материали от работа по проекти: - "Всяко дете има свой път" на ДГ 184 с регистрационен номер 2020-1-BG01-KA101-078043 - "Нов поглед през големия екран" на ДГ 65 с регистрационен номер 2020-1-BG01-KA101-078143 Проектът се използва за обсъждане различни аспекти от използването на големи интерактивни изображения в детската градина и популяризиране работата на двата педагогически колектива сред всички заинтересовани страни.

Latest updates