HAYATI KODLAMAYA VAR MISIN?/ARE YOU READY TO ENCODE LİFE?

twinspace-logo

STEM yaklaşımı sorgulayan ve olaylara farklı pencerelerden bakabilen bireyleri yetiştirmek için bir derstir. Projemizin amacı öğretmenleri bir araya getirerek STEM projelerini keşfetmelerini ve bu alandaki fikirleri ve ders planlarını paylaşmalarını sağlamaktır. Okulöncesi ve ilkokul seviyedeki STEM bakış açısı ile tanıştırıp disiplinler arası işbirliği, öğrenmek açık olmayı, etik değerlere sahip olmayı, araştırma, üretme ve yaratıcılıklarını kullanarak problem çözmeyi amaçlamaktayız. Projemiz kasım ayında başlayıp mayıs ayında bitecektir.

Latest updates