Zeig Kultur und schütz Natur!

Projekt zakłada poznanie swojego regionu i regionów szkół partnerskich, uświadomienie przynależności do lokalnej społeczności oraz szacunku do siebie nawzajem. Uczniowie wymienią się problemami i sukcesami swoich małych społeczności szkolnych i lokalnych w zakresie ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju.

Latest updates