EARTH CLIMATE HERITAGE OBTAINING - ECHO

Sanayileşme, sera gazlarının artması ve günümüz dünyası son yüzyılda küresel ısınmanın hızla artmasına neden oldu. İnsan kendi eliyle yaşadığı dünyayı yok etme yolunda ilerliyor. Küresel ısınmanın etkilerini her geçen gün çok daha şiddetli görmeye ve yaşamaya başladık. Projemiz çevre sorunlarına daha duyarlı, bilinçli ve farkındalığı yüksek bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Industrialization, the increase in greenhouse gases and today's world have caused a rapid increase in global warming in the last century. Man is on his way to destroy the world he lives in with his own hands. We started to see and experience the effects of global warming more and more every day. Our project aims to raise individuals who are more sensitive, conscious and aware of environmental problems.

Latest updates