EXPLORING THE WORLD OF BIRDS

 • Here we will make the general presentation of the project and we will establish the conditions for its safe development.

  Aici vom face prezentarea generală a proiectului și vom stabili condițiile de desfășurare a acestuia în siguranță.

  Work Plan of Our Project

  October-November - Getting to know your partners. 

  December - Logo and Poster Creation 

  January - Documentation activity regarding the species of birds from the native country and curiosities about them (interviews with experts, documentaries, interviews with parents about birds, etc.) 

  February - making feeders and birdhouses (handicrafts)

  March - making birds from recyclable material and creating digital games with them 

  March-April - making an illustrated story about birds based on bird curiosities 

  May - Making the final products (website, virtual exhibition, e-book)

  June - Project evaluation and dissemination 

  International teams will be formed and competitions will be organized to encourage cooperation and fair play.

   

  Noiembrie - Cunoașterea partenerilor

  Decembrie - Crearea Logo-ului și al afișului proiectului

  Ianuarie - Activități de documentare despre diferite specii de păsări din țara natală și despre curiozități despre ele (interviuri cu experții, documentare, interviuri cu părinții despre păsări etc.

  Februarie - realizarea hrănitorilor și căsuțelor pentru păsărele (atelier de lucru)

  Martie - realizarea păsărilor din materiale reciclabile și crearea de jocuri digitale cu acestea

  Martie-aprilie - realizarea unei povești ilustrate bazate pe curiozități despre păsări

  Mai - Realizarea produselor finale (website, expoziție virtuală, e-book)

  Iunie - Evaluarea și diseminarea proiectului

  Se vor forma echipe internaționale și se vor organiza competiții pentru a încuraja cooperativitatea și fair-play-ul.