Ukážu ti svoji vlast/Ukážem ti svoju vlasť

twinspace-logo

Pomocí vlastnoručně vytvořené papírové postavičky ukázat sousedům svoji vlast. Postavička z každé země cestuje po sousedním státě – skutečně nebo virtuálně za pomocí IC techniky. Žáci ukazují jednotlivé kraje své země, přičemž se učí nejen poznávat svoji vlast, ale i prezentovat svoje postřehy a získané znalosti a dovednosti. Pořizují fotografie a píší cestovní deník.

Latest updates