Master of Science Experiment

Hayat tecrübesine dayalı öğretim materyallerini kullanmak hem öğreticiliği artırmak hem de günlük yaşamdaki kullanılabilir bilgilere ulaşmak adına öğrencilere saf bilgiler sunmaktadır. Bu bilgilere ulaşmanın en eğlenceli ve öğretici yöntemlerinden biri de deneylerle fen tecrübeleridir. Bu amaç doğrultusunda projemizde paydaşlarımızla öğrencilerin hayat tecrübesine dayalı Fen Bilimlerini kullanarak bilginin kendisine ulaşmasını sağlayacağız. Ortaokul kademesinde eğitim gören 10-14 yaş aralığında öğrencilerin kendi sınıf düzeylerine uygun deney videoları hazırlayacaklar. Yapılan deney videolarını derleyerek "Sanal Deney Video Kitabımızı" oluşturacağız. Ayrıca ArtSteps kullanılarak Sanal Bilim Şenliğimizi de yapacağız.

Latest updates