"Sans eau dans l'eau" ("Bez wody w wodzie")

twinspace-logo

W obecnych czasach wiele uwagi poświęca się segregacji śmieci, recyklingowi, ochronie środowiska. Zadaniem projektu "Sans eau dans l'eau" jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na troskę o środowisko a w szczególności na dbałość o zasoby wody pitnej. Uczestnicy projektu będą analizować następujące zagadnienia: - Woda jako wspólne dobro (opracowanie definicji). - Historyczne aspekty użycia wody podczas dominacji arabskiej, Słowian i Normanów. - Woda w XXI wieku i jej sytuacja bieżąca: ochrona mórz (strefy chronione, przeciwdziałanie erozji plaż); sieć rzeczna (analiza geologiczna i jej związek z zaopatrzeniem w wodę); wrażliwe środowisko hydrogeologiczne (osunięcia terenu, tąpnięcia spowodowane działalnością człowieka); analiza rozmieszczenia wody, przyczyny nierównomiernego rozmieszczenia zasobów wody. Zgromadzone wiadomości, doświadczenia pozwolą na wprowadzenie zaobserwowanych dobrych praktyk do codziennej działalności w szkołach i codziennego życia i funkcjonowania każdego człowieka.

Latest updates