Logojoga

twinspace-logo

Projekt przeznaczony jest dla dzieci przedszkolnych i szkolnych (bez ograniczeń wiekowych) . Podczas zajęć projektowych wykorzystane zostaną elementy jogi, jako metody wspomagającej terapię logopedyczną. Wspólnie stworzymy harmonogram postępu działań. Będziemy kontaktować się ze sobą poprzez strony twinspace, wspólnie utworzymy Wakelet.

Latest updates