Kako smanjiti otpad od hrane

Namjena projekta je edukacija srednjoškolaca i njihovih obitelji o problematici sprječavanja nastajanja otpada od hrane. Učenici bi metodom intervjuiranja i razgovora obilazili ugostiteljske objekte (restorane) i uočavali nedostatke i propuste u zbrinjavanja viška hrane. Poseban naglasak biti će na mogućnosti doniranja hrane potrebitima. Posjetit ćemo i lokalne proizvođače autohtonih proizvoda i uočiti probleme s kojima se susreću prilikom prodaje i distribucije hrane trgovačkim centrima i veletržnicama. Na taj način senzibilizirat ćemo učenike i zainteresiranu javnost o mogućnostima i prednostima kupnje hrane izravno od proizvođača jer takva hrana prelazi najkraći put do potrošača pa se smanjuje mogućnost njezinog kvarenja i oštećenja ambalaže kod prijevoza i distribucije. Učenici će posjetiti bolnicu, dom za starije i nemoćne i učenički dom gdje će također dobiti informacije o zbrinjavanju otpada od hrane i količinama istog.

Latest updates