Zem pre nás - my pre Zem

Projekt je zameraný na aktivity, ktoré umožnia žiakom osvojiť si zásady, ako sa správať voči prírode a ako ju ochraňovať, spoznajú dôležitosť prírody pre človeka, vzájomnú potrebu a ovplyvňovanie sa. Vysledky ich práce zhmotnia do didakticko-edukačných pomôcok, využiteľných vo vyučovaní envirotém na základných školách. Pri práci na projekte budú žiaci využívať rôzne užitočné aplikácie a nástroje.

Latest updates