eTraveling

Tento projekt je realizován žáky z 2. stupně v České republice a na Slovensku. V rámci projektu budeme putovat po Evropě a poznávat jednotlivé země pomocí šifer, her, úkolů a nápověd. Projekt je naplánován na školní rok 2020/2021. Průběžně budou jednotlivé výstupy zveřejňovány v Twinspace a na webových stránkách zapojených škol.

Latest updates