NSО Bulgaria Multilateral Online Seminars: Digital competences(2020), STEAM (2021) and National conference eSafety (2022)

twinspace-logo

This project is created to be the platform of NSО Bulgaria Multilateral online seminars about DIGITAL COMPETENCES (2020) and STEAM (2021) and National e-safety conference (2022). Проектът е създаден, като място за споделяне на информацията по време на организираните от Националното звено за eTwinning Международни семинари по дигитални компетенции (2020), STEM (2021) и националната конференция по онлайн безопасност (2022).

Latest updates