Kendim yapabilirim/I can do it myself

twinspace-logo

Projemizle okulöncesi dönemdeki çocukların çevre koşulları ne olursa olsun kendi çabalarıyla evde,okulda,sokakta,parkta,alışverişte vb. ortamlarda kendilerine yetebilmeyi,yeni beceri ve yetiler kazanmalarını desteklemeyi hedeflemekteyiz. Doğru davranış kalıpları oluşturarak,öğrencinin bağımsızlığını desteklemek ve geleceğe özgüvenli bireyler yetiştirmeyi hedeflemekteyiz.Ayrıca Türk toplumumuza özgü geleneksel davranış modellerini resim,drama ,oyun yoluyla farklı kültürlerdeki ortaklarımıza tanıtmak ,onların kültürlerindeki gelenekleri öğrenmek, aradaki benzer ve farklılıkları anlayabilmek hedeflenmiştir.

Latest updates