Projekti lühikirjeldus

 • Oktoobrist märtsini kestva multiprojekti eesmärk on:

  • tutvuda oma kodukoha loodusega; 
  • pildistada ja teha lühivideoid;
  • läbi projektitegevuse areendada koostööoskust, IT oskust; 
  • tutvustada oma kodukohta teistele projektis osalejatele.

  Kasutada võib nutitelefoni, fotoaparaate jm vahendeid. Videod saab lisada Google Mapsis koostatud kaardile. Osaleda võivad igas vanuseastmes õpilased, alates lasteaialastest kuni gümnaasiumi õpilasteni; õpetajatest nii loodusainete õpetajad kui klassiõpetajad ja lasteaiaõpetajad.

  Projekti tulemusena valmib kaart Google Mapsis, kus on lühivideod Eesti erinevate piirkondade loodusest.