Metalci u prapovijesti/Metalheads in prehistory

twinspace-logo

Ovim projektom istraživati će se prapovijesni lokaliteti kako u lokalnoj, tako i nacionalnoj povijesti projektnih partnera te proširivati školski kurikulumi. Izradom digitalnih postera i njihovom virtualnom prezentacijom želimo upoznati zajedničke europske korijene koji sežu u razdoblje metalnog doba. This project will explore prehistoric sites in both local and national history of project partners and expand school curricula. By making digital posters and their virtual presentation, we want to get to know the common European roots that date back to the metal age.

Latest updates