Na putu dobrote 2/On the path of kindness

Projekt će povećati svijest među učenicima o tome kako mogu napraviti promjenu u svijetu počevši od sebe i dijeljenja onoga što imaju prema drugima. Razlika počinje s ljubavlju prema sebi, a zatim širenjem dobrote. Poticanje i zajednice da se priključi sudjelovanju. Projekt koji potiče kod učenika, odraslih i svih ostalih u zajednici potrebu dijeljenje dobrih i pozitivnih trenutaka. The project will raise awareness among students about how they can make a difference in the world by starting with themselves and sharing what they have with others. The difference begins with loving yourself and then spreading goodness. Encouraging and communities to join participation. A project that encourages students, adults and everyone else in the community to need to share good and positive moments.

Latest updates