U svijetu likovnih umjetnika 3/Art in my heart

Upoznavajući učenike s najvećim djelima likovnih majstora, poticati ih na komunikaciju na materinskom jeziku, učiti ih kako učiti, razvijati socijalne i građanske kompetencije, razvijati poduzetnost i inicijativnost. Prikaz usješnih dječjih ostvaraja na malim prilagođenim izložbama, kako u ustanovi, tako i u lokalnoj zajednici. By introducing students to the greatest works of fine artists, encourage them to communication in the mother tongue, teach them how to learn, develop social and civic competencies, develop entrepreneurship and initiative. Presentation of successful children's achievements in small customized exhibitions, both in the institution and in the local community.

Latest updates