Memento prijateljstva 7/memento for friendships

Memento prijateljstva je projekt koji kroz niz aktivnosti s učenicima od 1.- 4.razreda razvija kompetencije Građanskog odgoja i obrazovanja.(MPT) - Razvijat ćemo kod učenika: socijalne vještine, prihvatljivo ponašanje, samostalnost, samopouzdanje, međusobno uvažavanje kroz pridržavanje zajedničkih dogovorenih pravila. Web stranica projekta: http://mementoprijateljstva.weebly.com/ Projekt od 2015. ima pisano odobrenje MZO za sprovođenje u školama. Friendship Memento is a project that develops the competencies of Civic Education through a series of activities with students from 1st to 4th grade. (MPT) - We will develop in students: social skills, acceptable behavior, independence, self-confidence, mutual respect through adherence to commonly agreed rules. Project website: http://mementoprijateljstva.weebly.com/ Since 2015, the project has had the written approval for implementation in schools.

Latest updates