Amusing Design Thinking

twinspace-logo

Design thinking je metoda pronalaženja novih rješenja korištenjem kreativnosti i jačanjem kreativnog samopouzdanja svakog učenika. Design thinking nas uči da kreativnost nije samo umijeće crtanja ili slikanja već sposobnost stvaranja nečeg novog. Svatko može biti kreativan! Projekt stavlja naglasak na poticanje kreativnog samopouzdanja, a kreativno samopouzdanje je sposobnosti da se učenici suočavaju s problemima koji imaju nejasan odgovor/rješenje. Projektom se također razvija poduzetnički duh kod učenika te potiču drugi oblici mišljenja poput kritičkog mišljenja, konvergentnog mišljenja, divergentnog mišljenja i lateralnog mišljenja. U ojačavanju svih tih oblika mišljenja učenike vode raznoliki zadaci i aktivnosti od kratkih do malo kompleksnijih, ali uvijek zabavnih i inovativnih. Preporuča se provoditi aktivnost disagn thinking radionica u blok satu na satu SRO ili INA. Ostale aktivnosti je moguće integrirati u nastavne sate kao motivacijske zadatke na početku sata, kao sastavni dio sata likovne kulture, TZK-a i sl. Projekt traje cijelu školsku godinu te je namijenjen učenicima od 4. do 8. razreda. Design thinking is a method which finds new solutions using creativity and creative self-confidence of each student. Design thinking teaches us that creativity is not just the art of drawing or painting but the ability to create something new. Anyone can be creative! It emphasis on creative self-confidence as the ability to face problems that have an unclear answer/solution. The project also develops the entrepreneurial spirit of students and encourages other forms of thinking such as critical thinking, convergent thinking, divergent thinking and lateral thinking. Fostering all these forms of thinking students will participate in a variety of tasks and activities from short to slightly more complex, but always fun and innovative. The project lasts the entire school year and is intended for student age 10 to 15.

Latest updates