Surfing the Growing Sea of ​​Knowledge (Büyüyen Bilgi Denizinde Sörf yapmak )

twinspace-logo

OUR AIM: To encourage children to develop aspects of creativity, questioning and research. To grasp the importance of sustainability of natural resources, to direct children to experimental STEM studies and to learn by living. Thus, to contribute to the training of individuals with high environmental sensitivity and sense of responsibility. Amacımız: Çocukların yaratıcılık, sorgulama, araştırma yönlerini geliştirmelerini teşvik etmek. Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin önemini kavratmak, çocukları bu konuda deneysel STEM çalışmalarına yönelterek yaparak yaşayarak öğrenmelerini sağlamak. Böylece çevresel duyarlılığı yüksek, sorumluluk duygusuna sahip bireylerin yetiştirilmesine katkı sağlamak.

Latest updates