Bir Sanatçı Doğuyor/AN ARTIST IS BORN

7-11 yaş öğrencilerinin sanat ve estetik duygusunu geliştirmek için ortaklaşa belirlenecek ressamların tanınması, eserlerinin incelenmesi; bu anlamda kendi tasarımlarını gerçekleştirmeleri hedeflenmiştir. Bu projede öğrenciler seçtikleri ressamların biyografisini ve başyapıtlarından bazı örnekleri inceleyecekler, arkadaşlarına sunacaklardır. Bu sanat eserlerinden ilham alarak kendi resimlerini çizecekler, kendi okullarında ve sanal olarak çeşitli BİT araçlarla sergileyeceklerdir. The purpose of this project is to improve the art and aesthetic of the students from 7-11, recognition of the mutually selected artists and examine their artwork; and in that manner realizing their own designs. In this project, students will examine the biography of their chosen artists and some examples from their masterpieces and present them to their friends. They will draw their own pictures inspired by these works of art, and display them in their own schools and virtually with various ICT tools.

Latest updates