Sigurnim korakom u školu 2

twinspace-logo

Projektom želimo osnažiti učenike i učitelje u primjeni IKT-a u nastavi i za nastavu tijekom svih oblika nastave (redovna, INA, izborna, izvanučionička nastava, udaljeno učenje). Projektnim aktivnostima želimo potaknuti komunikaciju, suradnju i stvaranje, istraživanjem problema te predlaganjem rješenja, uz uporabu IKT-a za sve navedeno. Svrha projekta je razvijanje, poticanje i poboljšanje čitalačke, prirodno-znanstvene, matematičke i digitalne pismenosti u okviru sadržaja i ishoda predmetnih kurikuluma i MPT za 2. razred i 1. ciklus. Projekt je nastavak suradnje projektnih partnera iz etw projekta Sigurnim korakom u školu 1, šk.god. 2019./2020., te širenje suradnje na nove projektne partnere.

Latest updates