STEAMIST

twinspace-logo

Our students; As the education philosophy of the 21st century, we aim to prepare for the future with the STEM philosophy that is accepted all over the world. We associate different courses with each other, and we are based on biomimicry. We learn with activities, biomimicry, imagination, creativity and the endless energy of our students without having to memorize. Öğrencilerimizi; 21.yüzyılın eğitim felsefesi olarak tüm dünyada kabul gören STEM felsefesi ile geleceğe hazırlamayı amaçlıyoruz. Farklı dersleri birbiri ile ilişkilendirken biyomimikriyi temel alıyoruz. STEM felsefesine uygun etkinlikler, biyomimikri, hayal gücü, yaratıcılık ve öğrencilerimizin bitmeyen enerjisi ile bolca eğleniyor, ezberlemeden öğreniyoruz.

Latest updates