RAİNBOW (Whice color of the rainbow are you )

Proje hakkında Çocuklar gökkuşağının renkleri gibidir. Hepsi canlı ve güzeldir. Fakat hepsi farklı karakter ve ilgi alanlarına sahiptirler. Bizler Projemizdeki geniş etkinlik çeşitliliği ile çocukların renkli dünyalarına hitap etmeye çalışacağız. Bunu da 21.y.y. teknolojileri olan web 2 araçlarını kullanarak yapacağız. Çocukların yaratıcılığını geliştiren bireysel veya grup etkinlikleri yapıp, eğlenceli ve yaratıcı aktivitelerle ,eleştirel düşünme, analiz etme,problem çözme becerileri kazanmalarına katkı vereceğiz. ABOUT THE PROJECT Children are colors of the rainbow. All of them are lively and beautiful. But they have different personalities and interests. We will try to address the children's colorful world with a wide variety of activities in our project. We will make it true by using Web 2 tools which is the product of 21st century technology. We will contribute children's critical thinking with individual and group activities ,analyzing, problem solving abilities with enjoyable and creative activities which can be helpful to improve children's creativity.

Latest updates