Her Hikaye Bir STEAM( Every Story One STEAM)

twinspace-logo

Projemiz de Öğrencilerin,Hikayeler ile hem dil gelişimleri desteklenecek hemde matematik, fen, teknoloji,mühendislik ve sanat dalının birleşimiyle bakış açılarında genişlemeler olacak,kendilerini en iyi şekilde ifade etmeye başlayacaklardır.STEAM yaklaşımı öğrencinin aktif katılımının sağlandığı, disiplinler arası, uygulamaya yönelik eğitim modelini ifade ettiğinden Okul öncesi eğitimde yer alması kaçınılmazdır. In our project, students will both support their language development with Stories and expand their perspectives with the combination of mathematics, science, technology, engineering and art branches, and they will begin to express themselves in the best way possible. It is inevitable for the STEAM approach to be included in preschool education.

Latest updates