HER GÜNE BİR RİTİM (A RHYTHM EVERYDAY)

twinspace-logo

Projemizde; öğrencilerin müzik ve ritim becerilerini destekleyerek, yaratıcılık ve hayal güçlerini arttırmayı, beden koordinasyonunu sağlamalarını, dikkat, konsantrasyon ve matematik becerilerini geliştirmelerini, bireysel ve grup halinde hareket edebilmelerini sağlayacak çalışmalar yapılacaktır. Our project; By supporting students' music and rhythm skills, studies that will increase their creativity and imagination, ensure their body coordination, develop their attention, concentration and math skills, and act individually and in groups.

Latest updates